rampampam

SCENY

RAMPAMPAM wyna­j­muje sceny w sys­temie dobowym (z zadasze­niem lub bez). Rekomen­du­jemy kom­plek­sową obsługę z uwzględ­nie­niem trans­portu, mon­tażu i demon­tażu wybranych przez Państwa kon­strukcji. Wszys­tkie pro­dukty posi­adają atesty CETUV.

scena_rampampam1

 

SCENA

 

 

ZADASZENIE

 

 

KONSTRUKCJE