rampampam

Oświ­etle­nie sceniczne

Ofer­u­jemy pro­fesjon­alne, nowoczesne i niezwykle efek­towne oświ­etle­nie sceniczne.

Nasz zespół tworzą doświad­czeni i pełni pasji ludzie, którzy z pełnym zaan­gażowaniem wykonują swoją pracę.
Jesteśmy w stanie zaaranżować wiz­ual­nie każdą przestrzeń. Nasi reży­serzy świateł pro­ponują ory­gi­nalne rozwiązani. Zna­jąc możli­wości tech­no­log­iczne i wiedząc jak ważna jest oprawa mul­ti­me­di­alna więk­szości even­tów staramy się zmieniać wybrane przestrze­nie. Dbamy o to, aby nasze usługi wyz­naczały nowe standardy.

Par 56/64 jak i listwy led’owe to najczęś­ciej wyko­rzysty­wany, bardzo prosty, oszczędny i efek­towny sposób na zaaranżowanie wiz­ualne powierzchni (powierzch­nie zamknięte, sceny, ogrody, podświ­et­lanie budynków). Możli­wość ustaw­ienia na sterown­iku dowol­nego koloru/kolorów oraz dynamiki świecenia.

swiatlo_rampampam
swiatlo_rampampam2
swiatlo3

 

OŚWIETLENIE

 

 

STEROWNIKI