rampampam

SYSTEMY AKTYWNE:

W naszej ofer­cie posi­adamy również nagłośnie­nie akty­wne to znaczy głośnik z wbu­dowanym wzmac­ni­aczem. Są to sys­temy bardzo wygodne w trans­porcie i w obsłudze. Najczęś­ciej wyko­rzysty­wane na mniejszych imprezach, kon­fer­enc­jach pra­sowych itp… Dys­ponu­jemy sprzętem o różnej mocy firm: JBL, MACKIE, POL-AUDIO, OHM

 

mackie_TH12a 

EON_515 

pol_audio